Úvod

Profil Kanceláře

Advokát Mgr Jan Siostrzonek vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2006. Členem České advokátní komory se stal jako advokátní koncipient v témže roce. Po vykonání advokátních zkoušek v roce 2009 působil jako zaměstnaný advokát a od 1.9.2011 pak vykovává advokacii jako samostatný advokát .

Cílem kanceláře je poskytovat klientům komplexní, kvalitní právní služby a právní poradenství na nejvyšší odborné úrovni, se zachováním maximální diskrétnosti. Zajišťujeme právní podporu pro své partnery v podnikatelských, společenských, ale i privátních činnostech. Jsme flexibilní a kreativní, ke každému klientovi přistupujeme individuálně.

Při poskytování právních služeb advokátní kancelář spolupracuje s odborníky z jiných odvětví, např. daňovými poradci, se soudními znalci apod.

V rámci vymáhání pohledávek advokátní kancelář spolupracuje se soudními exekutory a svým klientům, tak zajišťuje výhodnější podmínky v exekučním řízení.

Výše odměny za poskytnuté právní služby se řídí především dohodou advokáta a klienta. V jiných případech advokát vychází z vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. V rámci individuálního přístupu lze odměnu sjednat i paušálně, případně jiným způsobem.